Telemetrie

Beheer op afstand

Telemetrie

Tijdelijke pompinstallaties van Pomp Plus zijn voorzien van telemetrie, waarmee u deze op afstand kunt beheren en besturen.

+ Monitoring actuele status

+ Data logging

+ Alarmering via e-mail/SMS

DRAADLOZE COMMUNICATIE

OVERNAME PROCESSTURING

Telemetrie – besturing op afstand – maakt onderlinge communicatie tussen besturingen van tijdelijke pompinstallaties mogelijk en tijdelijke pompinstallaties kunnen deel uitmaken van bestaande installaties en situaties

Hiermee kunnen volledige processen overgenomen worden door tijdelijke pompinstallaties of tijdelijke besturingen.

Draadloze communicatie tussen drie tijdelijke pompinstallaties bij een project in Limburg.

Bij dit project communiceerden drie pompinstallaties met elkaar. Om wateroverlast of overstort op oppervlaktewater te voorkomen, werden bij eventuele spanningsuitval of storing in één van de installaties, de andere installaties automatisch buiten bedrijf gesteld. Deze draadloze signaaloverdracht is onbeperkt uit te breiden in aantal pompinstallaties en toepasbaar voor zowel digitale als analoge signalen.

Niveaubewaking op afstand

Niveaumeting in kelder aan het einde van persleiding maakt vrijgave of juist blokkering van tijdelijke pompinstallaties bij hoog water  mogelijk.

TIJDELIJKE PROCESVOERING RIOOLWATERZUIVERING

ZUIVERINGSPROCES BAARLE NASSAU

Tijdens het ombouwen en aanpassen van de rioolwaterzuivering Baarle-Nassau was het nodig om een aantal tijdelijke maatregelen te treffen om de effluentkwaliteit (de kwaliteit van gezuiverd water) te behouden. Een van de tijdelijke maatregelen was het discontinu bedrijven van de  aeratietank om zo het slib te kunnen laten bezinken in de beluchtingstank en om uitspoeling te voorkomen. Voor de uitvoering van dit project leverde Pomp Plus de benodigde pompinstallaties. Ook verzorgden we de beluchting en de aansturing van de pompinstallaties van twee rioolgemalen op afstand met een draadloze verbinding.

De beheerder van de rioolwaterzuivering had online realtime inzicht en de mogelijkheid om  looptijden of niveaus te wijzigen.

 

Procesbeschrijving batchgewijs zuiveren

  1. Vullen oxidatiesloot (waarin afvalwater wordt gezuiverd) door middel van een draadloze aansturing van rioolgemalen Baarle-Nassau en Ulicoten tot een maximaal ingesteld niveau.

  2. Bij maximaal niveau in de tijdelijke oxidatiesloot wordt de looptijd beluchting gestart.

  3. Na de beluchting start de fase van bezinken, waarvan de looptijd ook vrij instelbaar is.

  4. Na het bezinken wordt het bovenwater afgepompt via een rooster.

  5. Tegelijkertijd met het afpompen van het bovenwater start de slibpomp en pompt deze gedurende een vrij instelbare periode slib naar het slibbuffer.

  6. Het bovenwater wordt afgepompt totdat het ingestelde uitschakelniveau is bereikt.

  7. Nadat het uitschakelniveau is bereikt, kan de cyclus opnieuw beginnen.
WIJ SPREKEN U GRAAG

CONTACT OPNEMEN

Adres:

Van Beukelaarweg 41
2971 VL Bleskensgraaf

Telefoon:

+31 (0)184 – 69 41 69

Wilt u meer weten over wat Pomp Plus voor u kan betekenen?
Neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Dit kan via het onderstaande contactformulier, maar uiteraard staan wij u ook graag telefonisch te woord.