Nivobewaking en aansturing pompinstallatie op afstand